தொடர்பு கொள்ள முகவரி

பெயர் பதவியின் பெயர் முகவரி
திரு.ச. கோபால சுந்தர ராஜ், இ.ஆ.ப., செயலாளர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.
திரு. அஜய் யாதவ், இ.ஆ.ப., தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.

Web Information Leader(for Website)

Name Designation Address
Tmt.Francis Maria Puvi Joint Secretary / Web Information Leader Tamil Nadu Public Service Commission TNPSC Road,V.O.C.Nagar, Park Town,
Chennai-600003, Tamil Nadu, INDIA
Contact number : 1800 419 0958
Email ID : grievance[dot]tnpsc[at]tn[dot]gov[dot]in

OTHER CONTACTS

தகவல் உரிமை சட்ட அலுவலர்கள் பார்க்க
குறைதீர்ப்பு மையம் பார்க்க
தொலைபேசி எண்கள்
a) For One Time Registration / On-line Applications related queries:
044-69097777
044-25300336
044-25300337
1800 419 0958
b) For other queries:
044-69097777
044-25300338
044-25300339
044-25300340
1800 419 0958
தொலை நகல் +91-44-25300598
மின்னஞ்சல்கள்
c) For One Time Registration / On-line Applications related queries:
helpdesk[at]tnpscexams[dot]in
d) For other queries:
grievance[dot]tnpsc[at]tn[dot]gov[dot]in