தொடர்பு கொள்ள முகவரி

பெயர் பதவியின் பெயர் முகவரி
திருமதி. பி. உமா மகேஸ்வரி இ.ஆ.ப., செயலாளர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.
திரு.கிரண் குராலா இ.ஆ.ப., தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.
தகவல் உரிமை சட்ட அலுவலர்கள் பார்க்க
குறைதீர்ப்பு மையம் பார்க்க
கட்டணமில்லா தொலைபேசி 1800 419 0958
அலுவலக தொலைபேசி (12 Lines)
தொலை நகல் +91-44-25300598
மின் அஞ்சல் contacttnpsc[at]gmail[dot]com