தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத் திறனாளி ஊழியர்களுக்கான குறைதீர்க்கும் அலுவலர்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி எண்
திரு.சு.ஸ்ரீதர் , சார் செயலாளர் 044-25300300 (Extn) 419